Tafseer – Explanation Surah 53 An-Najm – Dr Saleh as Saleh [Audio|En]

Tafseer – 53. An-Najm – 01 to 18 – Saleh-As-Saleh

Tafseer – 53. An-Najm – 19 to 27 – Saleh-As-Saleh

Tafseer – 53. An-Najm – 27 to 30 – Saleh-As-Saleh

Tafseer – 53. An-Najm – 31 to 32 – Saleh-As-Saleh

Tafseer – 53. An-Najm – 32 to 41 – Saleh-As-Saleh

Tafseer – 53. An-Najm – 42 to 62 – Saleh-As-Saleh

%d bloggers like this: