Learning Arabic, Qur’aan,Tajweed from Ahlul Bid’ah Wal Ahwaa – Shaykh Ubayd al-Jaabiree [Video|Ar-En Subtitles]

Video Courtesy: amrzub

%d bloggers like this: