Salah – Facing the Qiblah – Umdatul ahkaam – Dr Saleh as Saleh [Audio|En]

Umdatul ahkaam – Salaah – 64 – Facing the Qiblah – part 1
[audio https://salafiaudio.files.wordpress.com/2014/09/umdatul-ahkaam-salaah-64-facing-the-qiblah-part-1-saleh-as-saleh.mp3]

Umdatul ahkaam – Salaah – 65 – Rulings on Qiblah – part 2
[audio https://salafiaudio.files.wordpress.com/2014/09/umdatul-ahkaam-salaah-65-rulings-on-qiblah-part-2-saleh-as-saleh.mp3]

Umdatul ahkaam – Salaah – 66 – Rulings on Qiblah – part 3
[audio https://salafiaudio.files.wordpress.com/2014/09/umdatul-ahkaam-salaah-66-rulings-on-qiblah-part-3-saleh-as-saleh.mp3]

Umdatul ahkaam – Salaah – 67 – Rulings on Qiblah – part 4
[audio https://salafiaudio.files.wordpress.com/2014/09/umdatul-ahkaam-salaah-67-rulings-on-qiblah-part-4-saleh-as-saleh.mp3]

SourceUmdatul Ahkaam – Book of Salaah – Dr. Saleh as Saleh [Audio|En]

%d bloggers like this: